Замовити дзвінок

Про нас

Компанiя Компрессорс lнтернешнл була заснована у 1997 роцi та мiцно зайняла позиції лiдера на ринку постачальникiв промислових компресорних установок. 

Компрессорс lнтернешнл забезпечує поставку обладнання, сервiсне обслуговування, запаснi частини та матерiали практично для всiх галузей промисловостi. Серед партнерiв компанiї найбiльшi пiдприєм­ства таких галузей як: металургiя, машинобудування, гiрничо-видобув­на, скляна, цементна та легка промисловостi, а також целюлознопапе­рова, харчова, медична та багато iнших. 

Сервiснi центри компанiї Компрессорс lнтернешнл розташованi у най­бiльших мiстах країни - Киевi, Харковi, Днiпрi, Львовi, Одесi, Кривому Розi, Сумах та Рiвному. Сучасне оснащення та наявнiсть сервiс­них автомобiлiв, дозволяють забезпечити високий рiвень обслугову­вання та легкiсть реагування в будь-якiй точцi країни. 

Високий рiвень спецiалiстiв компанiї Компрессорс lнтернешнл, дозво­ляє виконувати комплекснi проекти «пiд ключ», включаючи виконан­ня робочого проектування, монтаж обладнання, введення в експлуа­тацiю, забезпечення гарантiйного i пiслягарантiйного сервiсного обслуговування. 

Компресорне обладнання, що постачається компанiєю, забезпечує високу ефективнiсть всього технiчного циклу виробництва, а рiвень автоматизації управлiння забезпечує економiю електроенергії, що дозволяє iстотно зменшити затрати i собiвартiсть продукцiї. 

ОБЛАДНАННЯ 3АБЕ3ПЕЧЕНО СЕРТИФIКАТАМИ ВIДПОВIДНОСТI СТАНДАРТАМ УКРАЇНИ

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

МИ ВІДПОВІДАЄМО ВИМОГАМ НАСТУПНИХ СТАНДАРТІВ:

  • ISO 9001:2015 Система Управління Якістю
  • ISO 14001:2015 Система екологічного управління

 

about img
about img
about img
about img

Бренди

Замовити дзвінок Каталог Online